Hrvatska katolička Misija
Wuppertal/Solingen/
Remscheid/Velbert
Bog, neizmjerno savršen i blažen u sebi samome, u naumu čiste
dobrote, slobodno je stvorio čovjeka da ga učini dionikom svoga
blaženog života.
Uistinu, Bog je tako ljubio svijet
te je dao svoga Sina Jedinorođenca
da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne,
nego da ima život vječni.

Slide 13 utoraka sv. Ante

U utorak 14. 03. započinjemo sa 13 utoraka svetoga Ante.
Sveta misa i pobožnost bit će u 19.00 sati u crkvi Sankt Bonifatius.
Za sve one zaručnike koji se planiraju vjenčati ove godine naša župa organizira zaručnički tečaj, od 16- 18. 03. 2023.
Zaručnički tečaj počinje u četvrtak 16. 03. u 20.00 sati, poslije svete mise u Roncali Zentrumu, am Deckershäuschen 94

Zaručnički tečaj

Novi ste? Imate pitanje. Javite nam se