Hrvatska katolička Misija
Wuppertal/Solingen/
Remscheid/Velbert
Bog, neizmjerno savršen i blažen u sebi samome, u naumu čiste
dobrote, slobodno je stvorio čovjeka da ga učini dionikom svoga
blaženog života.
Uistinu, Bog je tako ljubio svijet
te je dao svoga Sina Jedinorođenca
da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne,
nego da ima život vječni.

Vjeronauk
Od ponedjeljka 04. 09. započinjemo vjeronauk prema ustaljenom rasporedu.
Više
SVETE MISE VELBERT : 9.30 Sankt Joseph
WUPPERTAL: 11.30 Sankt Bonifatius
REMSCHEID: NEMA SVETE MISE
Više

Novi ste? Imate pitanje. Javite nam se