Dušni dan

Sveta misa na dušni dan je u 19.00 sati u crkvi svetog Bonifatiusa. Tada se molimo za sve naše drage pokojne. Na poseban način sjećamo se duša u čistilištu, kao i svih onih za koje se nema tko moliti. Svojim molitvama možemo zadobiti potpuni oprost grijeha za duše pokojnika. Da bi se zadobilo potpuni oprost potrebno je: pohoditi crkvu ili groblje; pričestiti se (ispovijed); izmoliti Oče naš i vjerovanje, te molitvu na nakanu svetog oca pape.