Misereor

Ovogodišnja akcija Misereor vodi se pod geslom: Daj mir!.Miseror nastoji pomagati obespravljenima i povrijeđenima po cijelom sviejtu. Ovogodišnja akcija je usmjerena na pomoć Siriji i Libanonu. Zbog rata, terora, te progona pokušavamo se boriti za miran suživot ljudi različitih kultura i religija. Pomognite svojim prilogom ovu korizmenu akciju. Molimo vas da svoj prilog uplatite ili direktno na akciju Misereor ili da donesete u župni ured. Ubacite u omotnicu i ubacite u poštanski sandučić sa naznakom za Misereor. U ime svih koji su pogođeni u Siriji i Libanonu, te cijelom svijetu, želimo vam izraziti zahvalnost na vašoj solidarnosti.

Više informacija možete pronaći na www.misereor.de