Dragi roditelji krizmanika!

Bliži se dan proslave sakramenta krizme.

Sastanak za roditelje krizmanika je 04. 05. poslije večernje svete mise u u 19 sati u crkvi Sankt Bonifatius.

Molimo vas da nam za svu djecu koja nisu krštena na području naše župe, dostavite potvrdu o krštenju djeteta. Potvrde na kojima je vidljiv datum krštenja, župa krštenja i pečat župe možete dostaviti i na našu mail adresu, kao i osobno predati župniku ili g. Peuliću.

Molimo vas da nam dostavite imena i prezimena kumova, kao i potvrde za kumstvo za sve osobe koje nisu krštene na području naše župe.

Da bi netko bio kum treba biti krizman, biti stariji od 16 godina. Ukoliko je vjenčan mora biti crkveno vjenčan. Ukoliko živi u Njemačkoj izvan naše župe, mora donijeti potvrdu o pripadnosti katoličkoj crkvi. (Potvrdu može izvaditi u župi stanovanja, bilo njemačkoj bilo hrvatskoj župnoj zajednici.)

Slavlje sakramenta potvrde predvodit će mons. Assman, Dompropst. Slavlje je predviđeno u subotu 22. 05. 2021. uoči blagdana Duhova

Slavlje svete krizme predviđeno je u dva dijela: prva krizma u 12.00 sati a druga u 15.00 sati. Slavlje sakramenta Krizme biti će u Nevigesu na Marienbergu ukoliko bude lijepo vrijeme. U slučaju kiše slavlje krizme bit će u Mariendomu u Nevigesu.