Svete mise 30. 08.

Svete mise 30. 08. bit će prema sljedećem rasporedu:
Solingen- sveta misa se prebacuje u Wuppertal u 11 sati- radi malog broja ljudi koji mogu sudjelovati na svetoj misi u Solingenu.
Wuppertal: sveta misa u 11. 00 i u 12. 00 sati.
Remscheid u 16. 00 sati. NA svete mise potrebno se je prijaviti.