Velika Gospa – Uznesenje BD Marije na nebo

Na blagdan uznesenja BD Marije u nebo, u subotu 15. kolovoza svete mise slavit ćemo u crkvi Svetog Bonifatiusa u 19 i 20. sati. Na svete mise potrebno se je prijaviti.

Prijava